23, జనవరి 2013, బుధవారం

jivithadrushyalu (jokes)

హాస్యం 
    "ప్రతి ఒక్కరు రోజు ఒక్క సారి అయినా నవ్వాలి అనేది నా కోరిక " ఒక్కరిని అయినా నవించాలని నా ఆశ


                                  1.        చీమ ఏనుగు మంచి స్నేహితులు షికారుకు వెళ్దాం అని
                                             ఒక రోజు బస్సు ఎక్కాయి  బస్సు కండక్టర్ వచ్చి చీమని
                                             టికెట్ అడిగాడు కానీ ఏనుగును అడగలేదు ఎందుకు ?
                         జవాబు:        చీమకి బస్సు పాస్ ఉంది!
                      
                                  2.       చీమ ఏనుగు దొంగ పోలీస్ గేమ్ ఆడుతున్నాయి
                                            చీమ దొంగ , ఏనుగు పోలీస్ చీమ ఏనుగుకు కనిపించకుండా
                                            వెళ్లి గుళ్ళో దాక్కుంది ఏనుగు చీమని కనిపెట్టింది ఎలా?
                         జవాబు:       చీమ చెప్పులు వేసుకుంది గుడి బయట చూసి కనిపెట్టింది !

                                   3.      ఆహారం కోసం రెండు పావురాలు ఆకాశం లో వెళుతున్నాయి
                                            అవి రెండు గుడ్డు పెట్టె సమయం,రెండు ఒక సారే గుడ్డు పెట్టాయి
                                            ఒక దాని గుడ్డు కింద పది పగిలిపోయింది రెండొవదాని గుడ్డు
                                            కింద పడలేదు పగలలేదు ఎలా?
                        జవాబు:        అది అండర్ వేర్ వేసుకుంది కాబట్టి !

                                  4.       "till ants wear cheppals"

                                  5.       చీమ ఏనుగు స్నేహితులు 
                                            చీమ కూతురి పెళ్లి చీమ ఏనుగు దగ్గరి వచ్చి 
                                            స్నేహితుడా నా కూతిరి పెళ్లి అన్ని చోట్ల వెతికి చూసా 
                                            ఎక్కడ దొరక లేదు కాబట్టి నీ ప్యాంటు ఒక సారి ఇస్తావ 
                                            అని అడిగింది ఎందుకు నా ప్యాంటు నీకు అంది 
                                            నాకు  ఎక్కడ టెంట్ దొరకలేదు కాబట్టి 
                                            నీ ప్యాంటు తో టెంట్ వేద్దాం అని .,.................

                                  6.       చీమలు అన్ని కలిసి లైన్ లో షుగర్ కోసం వెళుతున్నాయి
                                            కాని ఒక చీమ మాత్రం పక్క నుంచి వెళుతుంది అసలు
                                            పట్టించు కోవడం లేదు,ఇంకొక చీమ చూసి ఏమిటి నువ్వు 
                                            మాతో షుగర్ కి రావడం లేదు ఎందుకు ?అంది
                         జవాబు:       నా వంట్లో షుగర్ ఉంది  

                                 7.        చీమ దోమ పెళ్లి చేసుకున్నాయి 
                                            ఫస్ట్ నైట్ రోజు చీమ గదిలో ఉంది 
                                            దోమ మాత్రం బయట అటు ఇటు తిరుగుతుంది 
                                            దోమ స్నేహితుడు వచ్చి ఏమైంది ర టెన్షన్ పడుతున్నావ్ 
                                            బయమేస్తుందిరా ? ఛి మగాడివి ర నేకు బయమేంటి రా 
                                            అది కాదు రా బాబు దానమ్మ అల్ అవుట్ పెట్టు కొని పడుకుంది రా !

                                 8.        టీచర్ : కార్తిక్ నిన్ను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను చెప్తావా?
                                            కార్తిక్ : అడగండి టీచర్ ?
                                            టీచర్ : నువ్వు టీ కప్ లో టీ ని చూడగలవా  ?
                                            కార్తిక్ : ఎస్ టీచర్ చూడగలను !
                                            కార్తిక్ : టీచర్ మిమ్మల్లన్ని ఒక ప్రసన అడగవచ్చా ?
                                            టీచర్ : ఓ ఎస్ అడుగు
                                            కార్తిక్ : టీ కప్ లో టీ ని చూసాను  కదా మీరు వరల్డ్ కప్ లో వరల్డ్ చూడగలరా ?
                                       


                              

1 కామెంట్‌: